Friday, March 11, 2005

taustaa

Lainaus Oswald Spenglerin kirjasta "Länsimaiden perikato" luvusta "Arabialaisen kulttuurin probleemia: historialliset pseudomorfoosit

Käsite

"Mineraalin kiteet ovat suljettuina kivikerrokseen. Syntyy halkeamia ja rakoja; vesi tihkuu läpi ja huuhtoo vähitellen kiteet pois, niin että vain niiden ontto muoto jää jäljelle. Myöhemmin sattuu vulkaanisia tapahtumia, jotka särkevät vuoristoa; hehkuvat massat pulppuavat sisään, kovettuvat ja kristalloituvat jälleen. Mutta ne eivät voi vapaasti valita muotoaan, vaan niiden on täytettävä jo valmiina olevat muodot. Näin syntyy väärennettyjä muotoja: kristalleja, joiden sisäinen struktuuri on ristiriidassa ulkonaisen rakenteen kanssa, kivilaji jonka esiintymistapa on outo. Minerologit nimittävät tätä ilmiötä pseudomorfoosiksi.

Historiallisella pseudomorfoosilla tarkoitan tapauksia, joissa vieras vanha kulttuuri lepää niin voimakkaasti uuden kotoisen kulttuurin maaperällä, ettei tämä pysty hengittämään eikä pääse puhtaiden omien ilmaisumuotojensa kehittämiseen tai edes itsetietoisuutensa täyteen kukoistukseen. Kaikki mikä nousee varhaisen sielullisuuden syvyydestä, valetaan vieraan elämän onttoihin muotoihin. Nuoret tunteet jähmettyvät vanhenevissa teoksissa, ja sen sijaan että kehityttäisiin omassa muodostamisvoimassa, kasvaa vain suunnaton viha etäistä valtaa kohtaan."

No comments: