Monday, April 28, 2008

Olympian kisat

Olympian kisojen järjestäminen Kiinassa on herättänyt paljon keskustelua. On puhuttu paljon siitä, onko kyseisen maan tämänhetkinen ihmisoikeustilanne sopusoinnussa kisojen ylevien arvojen ja perinteiden kanssa.

Pseudomorfoosiblogi haluaa nyt nostaa esille kysymyksen siitä, mitä nämä ylevät arvot ja perinteet sitten ovat?

Lähdetään perusasioista: modernit olympialaiset ovat luonteeltaan ensisijaisesti pseudomorfoottinen ilmiö. Antiikin Kreikan kulttuurista irrotettu kulttuurin fragmentti, joka on istutettu moderniin yhteiskuntaan ilman että sen alkuperäistä merkitystä olisi ymmärretty, tai edes syvällisemmin pohdittu.

Antiikin olympialaisten ylevyys perustui tapahtuman kulttuurilliseen ja uskonnolliseen kontekstiin. Kisat järjestettiin Zeus-jumalan kunniaksi, ja kisojen yhteydessä oli paljon erilaisia uskonnollisia rituaaleja. Kulttuurillisesti olympialaisia on vaikeaa ymmärtää ilman muutamia perustietoja antiikista.

Antiikin Kreikka oli monessa suhteessa erikoislaatuinen korkeakulttuuri, meitä nykyihmisiä ehkä eniten hämmentää oli kreikkalainen pedagogia. Olennaisin Kreikkalaisen kulttuurin infrastruktuuri oli nimittäin pederastialaitos. Pederastia sekoitetaan usein moderneihin ilmiökenttiin, kuten homoseksuaalisuuteen tai pedofiliaan. Osin aiheestakin, liittyihän pederastialaitokseen paljon samoja piirteitä. Monet nykyhomot ja pedofiilit myös perustelevat elämäntapaansa kreikkalaisvaikutteilla, mikä on tietenkin mös pseudomorfoottista. Kreikkalaiset eivät suinkaan hyväksyneet kumpaakaan, pelkästään tarkasti määritellyssä kulttuurillisessa kontekstissa tapahtuvan pederastian.

Peruajajatushan pederastiassa oli, että vanhempi mies ottaa suojatikseen nuoren pojan, jolle pyrkii välittämään tälle kulttuuritraditioonsa liittyviä tietoja ja taitoja. Suhteeseen kuului kuitenkin myös erilaista eroottista kanssakäymistä, tosin erityyppistä kuin nykyään kuvitellaan. Esimerkiksi penetraatiota ei juurikaan harrastettu, mutta esim. reisienväliin rakastelu oli varsin yleistä. Tämän ohella sitten opiskeltiin taiteita, filosofiaa ja ennenkaikkea urheiltiin.

Nämä vahvasti eroottiset suhteet olivat sekä kulttuurillisesti hyväksyttäviä, että tärkeä osa kreikkalaista kullttuuritraditioa. Se löi leimansa niin taiteisiin, tieteisiin kuin urheiluunkin. Pederastia on välillisesti tai välittömästi läsnä kaikessa kulttuurinsa tuotannossa Platonin filosofiasta veistostaiteeseen.

Niin se oli myös Olympian kisoissa, missä nuoret miehet kisailivat alasti vanhempien miesten himokkaiden silmien alla. En tietenkään väitä että tämä olisi ollut ainut motivaattori, mutta merkittävä kulttuurillinen taustatekijä.

Pakanallisten ja pederastisten vaikutteiden ylevyydestä voi tietenkin olla montaa mieltä, mutta ylevämpiä ne ainakin ovat kuin modernien kisojen isän Pierre De Coubertin. Hänelle Olympian kisat olivat lähinnä pyrkimys kasvattaa nuorisosta tehokkaampia tappajia modernin armeijan käyttöön. Tuohon aikaan schauvinismiä pidettiin varsin ylevänä aatteena, mutta ns. Moderneja olympialaisia jatketaan vielä tänäpäivänäkin, vaikka kansallisuusaate on jo vahvasti marginalisoitunut.

Nykytilannetta kuvannee se, että haulla olympialaisten arvot ensimmäinen hitti tulee Coca Colan sivuille. Mitään kovin selkeää tekstiä aiheesta en löytänyt. Olympialaisten arvoihin ja niitten levittämiseen tuntuu monet olevan sitoutuneita, mutta mistään ei täsmällisesti selviä mitä nämä arvot ovat.

Sinänsä tyypillinen tilanne pseudomorfoottisia rakenteita tarkasteltaessa, eri aikakausilta periytyneet hyvin erilaiset perinteet ovat sekoittuneet nykykäytäntöjen kanssa hyvin sekavaksi vyyhdeksi erilaisia muotoja ja sisältöjä.

Nykyäänhän kilpailut ovat silkkaa bisnestä, niinkuin kaikki muukin.

No comments: