Saturday, January 07, 2006

Korporativismi, tule ulos kaapista!Runoilija Kaarlo Kramsu oli liberalismin näkökulmasta täysin oikeassa sanoessaan, ettei maassa oikeutta saa, ellei sitä itse hanki. Sosiaalidemokraatit ovat suosineet nyky-yhteiskunnassa korporatiivisia järjestelmiä, mutta he eivät halua nimittää niitä oikealla nimellä, koska he pyrkivät erottautumaan italialaisesta fascismista. Uusfascistit ovat taipuvaisia väittämään fascismia oikeistoideologiaksi, vaikka sen sijoittaminen oikeisto-vasemmistoakselille on hankalaa.

Onko kapitalismin ja sosialismin välistä kolmatta tietä korostava aatevirtaus oikeistolainen? Sosiaalidemokraattien tahallisten tai tahattomien tekojen vuoksi syntynyt nykykorporativismi kuuluu korporativismin moniarvoiseen tyyppiin pikemminkin kuin fascistiseen tyyppiin. Kun kerran fascismillakaan ei ehkä ole mitään tekemistä oikeistolaisuuden kanssa, onko enää syytä olla puhumasta korporativismista ammattiliittojen yhteydessä? Ei ole ainakaan, jos puhumattomuuden syynä on pelko oikeistolaiseksi leimaantumisesta. Voihan olla, että fascististyyppinen vasemmistolaisuus on sosiaalidemokraateille otollinen suunta ideologiansa kehittelyssä.

(Timo Andersson, "Korporativismi, liberalismi ja fascismi/valtiokorporativismi", http://www.valt.helsinki.fi/blogs/ttanders/post10.htm)

No comments: